تبلیغات
استقلال قهرمان

می خوام دنیا نباشه / اگه اس اس نباشه

می خوام فوتبال نباشه / اگه اس اس نباشه

می خوام این لیگ نباشه / اگه اس اس نباشه

نباشه هر کی می خواد / تیم اس اس نباشهاین مایه ی افتخار و خوش اقبالیست

عرش از تب و تاب رنگ قرمز خالیست

آبی ست تـمـام آسـمـان ای گـل مـن

شاید که خدای ما هم استقلالیست...تاریخ : پنجشنبه 23 آذر 1391 | 04:26 ب.ظ | نویسنده : سعید(440) | دل نوشته
ت ترکییییدم از خنده ...

دﺧﺘﺮﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺯﺩﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ
ﺗﻮﻧﻞ ﭼﺮﺍﻏﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ..
.
.
ﺟﻮﻥ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻥ ﭼﯽ ﮔﻔﺘﻪ .
.
.
.
.
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻘﻞ ﺟﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺮﺳﻪ
ﮔﻔﺘﻪ : ﯾﺎ ﺧﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍﻏﻬﺎﯼ ﺗﻮﻧﻞ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺭﻭﺷﻦ
ﻣﯿﺸﻪ!!!
.
.
.
ﺩﺍﻋﺶ ﺑﯿﺎ ﻣﻨﻮ ﺑﺨﻮﺭ


تاریخ : سه شنبه 21 بهمن 1393 | 11:40 ب.ظ | نویسنده : سعید(440) | نظرات
دختر همسایمون بهم زنگ زده میگه :چرا ADSL من نیمیره تو اینترنت؟
بهش میگم :کدوم چراغا روشنه؟میگه :چراغ اتاقم و مهتابى آشپزخونه ...
تازه فهمیدم چرا خواستگار نداره


تاریخ : پنجشنبه 30 مرداد 1393 | 02:10 ق.ظ | نویسنده : سعید(440) | نظرات


اولــش فــکــر کــردم ســوار اســبــی؛خــری چــیــزیــه!!!!
.
.
.
.
.
.
نــگــو شــلـــوار کــردی پــاش بــوده...

تاریخ : پنجشنبه 30 مرداد 1393 | 01:51 ق.ظ | نویسنده : سعید(440) | نظرات
تو پیج مشکلات جنسی دختره پیام گذاشته :
ﺳﻼﻡ ﻣﻦ 29 ﺳﺎﻟﻤﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﺑﺸﻢ ﻭﻟﯽ
ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﮕﻪ ﺭﺣﻤﺖ ﺗﻨﺒﻞ ﺷﺪﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﻧﮑﻨﻪ ﻧﺎﺯﺍ ﺑﺸﻢ
ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ؟ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟

ﺣﺎﻻ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ همیشه در صحنه ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﻣﻮﻥ:
1- ﺭﺣﻢِ ﺕ ﺗﻨﺒﻞ ﺷﺪﻩ؟ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻨﺘﺎﮎ ﺑﺨﺮ ﺯﺭﻧﮓ ﺷﻪ
2- ﺭﺣﻤﺖ ﺑﭽﻪ ﺷﯿﺮﺍﺯﻩ ؟؟
3- ﺭﺣﻤﺖ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﺸﻢ ﺗﻨﺒﻞ ﺑﻮﺩ . ﻃﻼﻗﺶ ﺑﺪﻩ ﺑﺎ ﺟﻼﻝ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻦ .
4- ﮐﻼﺱ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﺰﺍﺭ ﺍﯾﺸﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻨﺒﻠﯽ
ﺩﺭﺍﺩ !!!
5- ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﻧﺸﻪ
6- ﺍﮔﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﺒﻠﻪ ﺑﺰﺍﺭ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺷﻮ !
7- ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻻ ! ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪﺍﺵ
8- ﺍﺳﻤﻪ ﻋﻤﻮ ﻣﻨﻢ ﺭﺣﻤﺘﻪ : )))
9- ﺗﻨﺒﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺟﺎﺵ ﺗﻮﯼ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺑﻪ
10 ﻭﺭﺯﺷﺶ ﺑﺪﻩ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺶ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮ ...
11- ﺑﻴﺎﺭ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺍﺯﺵ ﻳﻪ
ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻣﻴﺴﺎﺯﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﻳﻪ ٦ ﻗﻠﻮ ﻧﺼﻴﺒﺖ
ﺷﻪ ...
12- ﺑﺸﯿﻦ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ . ﺗﺸﻮﯾﻘﺶ ﮐﻦ
ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺰﺍﺭﻩ

تاریخ : چهارشنبه 22 مرداد 1393 | 01:52 ب.ظ | نویسنده : سعید(440) | نظرات

(!)تلویزیون آمد: .... خواب رفت! 
(!)زنا آمد: .... ازدواج رفت! 
(!)سود آمد: .... برکت رفت! 
(!)مُد آمد: .... حیا رفت! 
(!)فست فود و پرخوری آمد: ... سلامت رفت!
(!)رشوه آمد: .... حق رفت!
(!)دیر خوابی آمد: ... نماز صبح رفت!
(!)اسراف و مصرف گرایی آمد: .... قناعت رفت!
(!)قوم پرستی آمد:..برادری رفت!
(!)ماهواره آمد:...حجاب رفت!
(!)جوایز بانکی و گاوصندوق آمد:...زکات رفت!
(!)تلفن آمد:...صله رحم رفت!
اندیشه کنیم!!! چه ها آمد،چه ها رفت....!؟

تاریخ : شنبه 18 مرداد 1393 | 12:39 ب.ظ | نویسنده : سعید(440) | نظرات
فرﻕ ﺗﻘﻠﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﺴﺮﺍ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍ :

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1_ ﭘﺴﺮﺍ :
( ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯽ ) : ﭘﺲ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﯾﻨﻢ ﮐﺘﺎﺏ ﺻﻔﺨﻪ 240 ﺟﻮﺍﺑﺶ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻻﻣﺼﺐ!!! ﺍﻭﻥ ﺑﺮﮔﻪ ﺁﭼﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﺩﺍﺩﻡ ﺍﺯ
ﮔﻠﻮﺕ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺮﻩ ﺍﯾﺸﺎﻟﻪ . ﻣﺮﺿﻮ ﻧﻨﻮﺷﺘﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﺰﻭﺗﻮ
ﺑﺒﯿﻦ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺟﻮﺍﺑﺸﻮ ﻓﻘﻂ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﻥ
( ﭘﺸﺖ ﺳﺮﯼ ) : ﻣﻬﺪﯼ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﻮﺍﻝ 4ﺭﻭ ﺗﻪ ﮐﻔﺸﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ ،
ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎﻻ ﺯﻭﺩ ﺑﻨﻮﯾﺲ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺍﮔﺮﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺩﺭﺵ ﺑﯿﺎﺭ
ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺑﺪﻩ ﺑﺮﻩ !!!!

2_ ﺩﺧﺘﺮﺍ :
ﺍﻟﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪ ﻩ ﻩ ﻩ ... ﺍﻟﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪ ﻩ ﻩ ﻩ ...
(ﺍﻟﻬﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻄﺮﺯ ﻭﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻠﯿﺢ !!!)
ﻣﻬﺸﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﺪﺩﺩﺩﺩ ﻣﻬﺸﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯽﯾﯿﯿﺪﺩﺩﺩ ﺗﺮﺧﺪﺍ
ﻣﻬﺸﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﺪﺩﺩﺩ
( ﻣﻬﺸﯿﺪ : ﻧﻨﻮﺷﺘﻢ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺮﮔﻢ ﺳﻔﯿﺪﻩ ﺍﻩ) .

 ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ :
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ ﯾﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪ؟


تاریخ : جمعه 17 مرداد 1393 | 04:41 ب.ظ | نویسنده : سعید(440) | نظرات
به به
سلام.
 دوستان خوبید دلم براتون تنگ شده بود
ما که عالی کنکورو دادیمو خلاص.

کنکور ای بدک نبود یه کم سخت بود ولی در کل خوب بود من بیشتر از اینا از خودم انتظار داشتم ولی..

خوب ما که سعی خودمو کردیم حالا هرچی میخواتد بشه بشه   

یا ساکمو خوام بست خوام رفت دانشگاه یا خوام بست خوام رفت خدمت          والا. فعلا بای.


تاریخ : دوشنبه 9 تیر 1393 | 02:36 ق.ظ | نویسنده : سعید(440) | نظرات
چند روز پیش بیرون بودم پشت یه وانتی نوشته بود :


                                               دارا باش

                                                                                     ساراخودش مییاد!!!خیلی پرمحتوا  و   تاپیر گذار بود اصلا در یک جمله کل جامعه ی امروزی را ترسیم میکنه .
خوب چون بچه کنکوری زیاد تو نت داریم یه سوال از این طرح میکنم تو کنکور 93 مییاد

آرایه های جمله ی بالا را مشخص کنید ؟


خوب خودم یکیشو مشخص میکنم براتون بقیه ش با خودتون .

دارا ایهام داره  :    1 -معنی همون دارا وسارا    
2-بچه پولدار

دوستان من تمامی رمز  و روش های اینگونه تست ها را در لوح های آموزشی هایم به طور کاملا مو شکافانه ای توضیح داده ام که سرجلسه کنکور تمامی تست ها را غافل گیر کرده وبه زانودر آورید .


پیروز و موفق سربلند باشید


تاریخ : شنبه 17 اسفند 1392 | 11:40 ق.ظ | نویسنده : سعید(440) | نظرات
دختری به ارتفاع ۱متر و ۲۰سانتیمتر در رستورانی کار میکند ،
روزی رستوران مورد حمله افراد مسلح قرار میگیرد
و فرد مسلحی به ارتفاع ۱متر و ۷۵سانتی متر
گلوله ای را با تفنگ کالیبر ۴۵ مستقیما به سوی دختر شلیک میکند ؛
اگر سرعت گلوله حدود ۹۰متر بر ثانیه باشد ،
حداقل ارتفاع کلیپس چقدر باشد تا گلوله به دختر اثابت نکند ؟
(g~10 و از اصطحکاک بین گلوله و کیلیپس صرف نظر کنید)
۱- ۱۰متر
۲- ۲۰۰متر
۳- ۳۰۰متر
۴- مسئله ناقص است چون به ارتفاع پاشنه کفش نیز نیاز داریم !
“سراسری ریاضی ۹۲″

ادامه مطلب
تاریخ : شنبه 14 دی 1392 | 10:32 ب.ظ | نویسنده : سعید(440) | نظرات


مورد داشتیم خواهر برادر سر لوازم آرایش دعواشون شده

پسره دو روز رفته تو اتاق درو رو خودش بستهادامه مطلب
تاریخ : چهارشنبه 13 آذر 1392 | 07:40 ب.ظ | نویسنده : سعید(440) | نظرات

می خوای بهت بگم  کی رو  بیشتر دوست داری
یک عدد بین 1 تا 9 انتخاب کن.
ضرب در 3 کن
حالا بعلاوه 3 کن
دوباره ضرب در 3 کن
دو رقم این عدد بدست آمده را با هم جمع کن
عدد بدست آمده، در لیست ادامه مطلب می باشد

این کسی است که خیلی دوسش داری

میدونم باورش سخته، اما این شخص را خیلیا دوسش دارن  !!!

موفق و پیروز باشید.


ادامه مطلب
تاریخ : چهارشنبه 6 آذر 1392 | 04:42 ب.ظ | نویسنده : سعید(440) | نظرات
یك دختر در حمام:

ساعت ۴ بعد از ظهر


۱ـ لباساشو رو درمیاره رنگ روشن هارو تو یك سبد و تیره ها رو تو یكی دیگه

میگذاره

۲ـ در حموم رو از تو قفل میكنه جلوی آیینه می ایسته شكمش رو كه تمام مدت داده بود

تو, میده بیرون و شروع میكنه به غر غر و ایراد گرفتن از نقطه نقطه بدنش

۳ـ در كمد رو باز میكنه انواع شامپو و صابون معطر مخصوص پوست صورت , مو بدن, كف پا و ... رو بیرون میاره و می چینه رو لبه وان
۴ـ موهاش رو با شامپوی نارگیلی تقویت كننده, پرپشت كننده, براق كننده و...میشوره و هفده دقیقه ماساژ میده
۵ـ یكبار دیگه با همون شامپو موهاشو میشوره شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے
۶ـ نرم كننده معطر پرتقالی رو به موهاش میماله تا ۶۰ میشماره
۷ـ سی و پنج دقیقه زیر دوش می مونه.خوب آخه باید خیالش راحت بشه كه تمام مواد شیمیایی از موهاش پاك شده. وگرنه بعد از حموم موها وز میكنه
۸ـ خمیر ریش داداشی رو كش میره و شیش كیلو خالی میكنه رو ساق پا و دست و پشت لب. بعد یه تیغ بر میداره و یا علی. آی
۹ـ موهاش رو حسابی می چلونه, حوله رو مثل عمامه می پیچه دور سرش. تو آیینه خودشو ورانداز میكنه. از اینكه در اثر كشش حوله چشم و ابروش كشیده شده, احساس خوشگلی می كنه و یه ماچ گنده واسه عكس خودش تو آیینه میفرسته شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

۱۰ـ خوشحالیش زیاد دوام نمیاره. چون یه جوش سرسیاه بی اجازه نوك دماغش

سبز شدهشِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

۱۱ـ تمام نقاط بدنش رو معاینه میكنه و با ناخن و موچین میره به جنگ جوشها و موهای زائد بی تربیت
۱۲ـ حوله ش رو می پوشه و میره به اتاقش.تمام بدنش رو با لوسیون چرب میكنه
۱۳ـ چهل بار لباس می پوشه و در میاره تا انتخاب كنه
۱۴ـ ۴۸ دقیقه پشت میز توالت می شینه و آرایش میكنه
ساعت ۸ شب
-------------------------------------------------------------

ادامه مطلب
تاریخ : جمعه 17 آبان 1392 | 07:57 ب.ظ | نویسنده : سعید(440) | نظرات
توجه                       توجه

دوستای خوبم سلام

احوالا چه طوره میخواستم بگم که من امسال سال آخر مدرسمه و کنکور دارم
وخودتون میدونید که اگه بخوام به قول بابام  گ. و. یی  بشم
باید بدرسم و برای درسیدن باید نت رابزارم کنار

خیلی سخته ولی واجبه
سعی میکنم بیام حداقل هر ماه از شما هم میخوام که من را فراموش نکنید و بیایید سرم بزنید
         اگه من هم نتونستم بیام شما با بزرگیه خودتون ببخشید وبیایید خیلی ممنون 
              دوســـــــــــــــتون دارم

بــــــــای
 
                                                                                  سعید


تاریخ : سه شنبه 2 مهر 1392 | 05:55 ب.ظ | نویسنده : سعید(440) | نظرات

ماه من ، مبادا گرفته باشی

که شهری را ، به نماز آیات وا میدارم . . .ادامه مطلب
تاریخ : جمعه 22 شهریور 1392 | 08:07 ب.ظ | نویسنده : سعید(440) | نظرات
دوســــتای بـا معـرفـت خــودمـــ
ســـــلامـــــ
من برگشتم جاتون خالی خیلی خوشگذشت ولی خیلی شلوغ بود
اونجا به یاد همتون بودم


تاریخ : پنجشنبه 21 شهریور 1392 | 01:19 ب.ظ | نویسنده : سعید(440) | نظرات

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5

  • ماه موزیک | راه بلاگ | تک تاز بلاگ